LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

KLASA POLICYJNA

Czytaj więcej

KLASA POŻARNICZA

Czytaj więcej

KLASA KOSMETYCZNA

Czytaj więcej

KLASA SPORTOWA

Czytaj więcej

TECHNIKUM

TECHNIK WETERYNARII

Czytaj więcej

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Czytaj więcej

TECHNIK LOGISTYK KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Czytaj więcej

Nowość!
Klasa pod patronatem DRUKARNI INTERAK

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY VII i VIII PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

Czytaj więcej

REKRUTACJA

Formularz podania on-line Otwórz
Podanie - przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Pobierz
Podanie - przyjęcie do internatu Pobierz
Oświadczenie o zgodzie na udział w teście sprawnościowym Pobierz
Zaświadczenie lekarskie STRAŻ i POLICJA Pobierz
Zaświadczenie lekarskie OPW i LOGISTYKA Pobierz

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych pragnący uzyskać średnie wykształcenie i przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa oparta o uzyskane wyniki (sposób ustalania listy określa Regulamin Rekrutacji). Przyjmowani będą kandydaci w kolejności uzyskanych wyników - do wyczerpania miejsc.

Uczeń będzie miał możliwość wyboru nauki języka spośród następujących: j.angielski, j.niemiecki

REKRUTACJA WSTĘPNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty

Podanie do odpowiedniego typu szkoły (do pobrania na stronie DLA UCZNIA oraz DLA RODZICA).

Wykaz ocen za I semestr.

Opinia wychowawcy klasy.

REKRUTACJA OSTATECZNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty.

1 zdjęcie

Karta zdrowia.

Zaświadczenie lekarskie o udziale w teście sprawnościowym (kandydaci do klas, gdzie test jest wymagany).

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zawodu (techikum i szkoła branżowa).

Oświadczenie rodziców o udziale w teście sprawnościowym (kandydaci do klas, gdzie test jest wymagany).

TEST SPRAWNOŚCI

Ponadto uczeń, który złożył dokumenty do LO o profilu policyjnym, wojskowym, pożarniczym lub do klasy sportowej musi przystąpić do testu sprawnościowego.

Profil pożarniczyCzytaj więcej

Profil policyjnyCzytaj więcej

Profil wojskowy (OPW) i logistycznyCzytaj więcej

Klasa sportowaCzytaj więcej

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
Szkolny Klub Sportowy
Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaszu
Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
Gmina Lubasz
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
Wielkopolska Drużyna Szpiku