REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

W pierwszej kolejności będą przyjmowanie uczniowie ze średnia ocen powyżej 4,0 i wynikiem z egzaminu gimnazjalnego powyżej 60 punktów.

W drugiej kolejności: wszyscy chętni absolwenci gimnazjów pragnący uzyskać średnie wykształcenie i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Uczeń będzia miał możliwość wyboru nauki języka spośród następujących: j.angielski, j.niemiecki

REKRUTACJA WSTĘPNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty

Podanie do odpowiedniego typu szkoły (do pobrania na stronie DLA UCZNIA).

Wykaz ocen za I semestr.

Opinia wychowawcy klasy.

REKRUTACJA OSTATECZNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.

1 zdjęcie

Karta zdrowia.

TEST SPRAWNOŚCI

Ponadto uczeń, który złożył dokumenty do LO o profilu policyjnym, wojskowym lub pożarniczym musi przystąpić do testu sprawnościowego.

Czytaj więcej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

KLASA POLICYJNA

Czytaj więcej

KLASA POŻARNICZA

Czytaj więcej

KLASA KOSMETYCZNA

Czytaj więcej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Czytaj więcej

TECHNIKUM

TECHNIK WETERYNARII

Czytaj więcej

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Czytaj więcej

TECHNIK LOGISTYK KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

TECHNIK INFORMATYK KLASA WOJSKOWA
ochrona przed cyberatakiem

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY I KLASAMI GIMNAZJUM PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

Szkoła prowadzi SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY I KLASAMI GIMNAZJUM PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY.

Szkoła podstawowa przeznaczone dla uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się i w osiąganiu zadowalających wyników w nauce w szkoła obwodowych.

Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP:

pomoc w wyborze zawodu,

pomoc w wyborze pracodawcy,

przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijania różnych zainteresowań

Szkoła kończy się ZEWNĘTRZNYM EGZAMINEM, organizowanym przez OKE w Poznaniu na zasadach obowiązujących w szkołach publicznych, rejonowych

Szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy prowadzone są we współpracy z Wielkopolskim Komendantem OHP.

Oddziały znajdują się w:

Lubaszu,

Słupcy,

Chraplewie,

Kłecku

Ostrzeszowie

Wolsztynie,

Szamocinie,

Próchnowie

Niechanowie.