LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

KLASA POLICYJNA

Czytaj więcej

KLASA POŻARNICZA

Czytaj więcej

KLASA KOSMETYCZNA

Czytaj więcej

KLASA SPORTOWA

Czytaj więcej

KLASA HUMANISTYCZNA

Czytaj więcej

TECHNIKUM

TECHNIK WETERYNARII

Czytaj więcej

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Czytaj więcej

TECHNIK LOGISTYK KLASA WOJSKOWA

Czytaj więcej

TECHNIK HOTELARSTWA

Czytaj więcej
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY VII i VIII PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

Czytaj więcej

REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjmowani będą wszyscy chętni absolwenci szkół podstawowych pragnący uzyskać średnie wykształcenie i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Uczeń będzia miał możliwość wyboru nauki języka spośród następujących: j.angielski, j.niemiecki

REKRUTACJA WSTĘPNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty

Podanie do odpowiedniego typu szkoły (do pobrania na stronie DLA UCZNIA).

Wykaz ocen za I semestr.

Opinia wychowawcy klasy.

REKRUTACJA OSTATECZNA - uczeń musi dostarczyć następujące dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty.

1 zdjęcie

Karta zdrowia.

TEST SPRAWNOŚCI

Ponadto uczeń, który złożył dokumenty do LO o profilu policyjnym, wojskowym, pożarniczym lub do klasy sportowej musi przystąpić do testu sprawnościowego.

Profil pożarniczyCzytaj więcej

Profil policyjnyCzytaj więcej

Profil wojskowy (OPW) i logistycznyCzytaj więcej

Klasa sportowaCzytaj więcej

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Bractwo Kurkowe w Czarnkowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy
Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaszu
Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
Gmina Lubasz
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
Wielkopolska Drużyna Szpiku