ZASADY SZCZEGÓLNE

Zarządzenie o pracy hybrydowej.
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Nasi Absolwenci płacą mniej w Wyższej szkole Bezpieczeństwa

SZANOWNY RODZICU! WSPÓŁPRACA Z TOBĄ JEST DLA NAS KLUCZEM DO SUKCESU TWOJEGO DZIECKA

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:

bezpieczeństwo
bogatą bazę dydaktyczną i sportową
rozwój zainteresowań, pasji i kreatywności
kształtowanie postaw obywatelskich
indywidualizację i wysoki poziom nauczania
rozwój kompetencji kluczowych
obozy adaptacyjne i kompetencyjne w kraju i za granicą

INFORMACJE

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Druk zgłoszenie szkody
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Instrukcja internetowego zgłaszania szkody
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Polisa
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Sposoby zgłaszania zdarzeń
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 - Tabela świadczeń
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Druk zgłoszenie szkody
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Instrukcja internetowego zgłaszania szkody
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Polisa
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Sposoby zgłaszania zdarzeń
Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021 - Tabela świadczeń

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Formularz podania on-line
Podanie - przyjęcie do szkoły podstawowej
Podanie - przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Podanie - przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia
Podanie - przyjęcie do internatu
Zwolnienie ucznia z zajęć
Wyprawka - informacje
Stypendium - regulamin
Stypendium - oświadczenie
Stypendium - wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
Ulotka Edukacji Lubasz

E-DZIENNIK I E-BIBLIOTEKA

E-DZIENNIKZaloguj się Instrukcja aktywacji konta do e-dziennikaPobierz E-BIBLIOTEKAPrzejdź do e-biblioteki

KONTA BANKOWE

nr 50895100091300278520000010 Edukacja Lubasz sp. z o. o. BS/o Lubasz na to konto wpłacamy:
wyżywienie, opłatę miesięczną za internat, opłaty za duplikaty dokumentów.
nr 59895100091316137820000010 Rada Rodziców szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz BS/o Lubasz
na to konto wpłacamy: składkę na radę rodziców, opłatę za mundur i obozy.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Bractwo Kurkowe w Czarnkowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy
Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaszu
Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
Gmina Lubasz
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
Wielkopolska Drużyna Szpiku