HISTORIA

Działalność Prywatnej Szkoły Ponadpodstawowej w Lubaszu rozpoczęła się zawarciem umowy dwuosobowej spółki cywilnej dnia 08.04.1992 roku. Od tego dnia spółka rozpoczęła przygotowania do nowego roku szkolnego 1992/93.W dniu 27.01.1993 roku decyzją Kuratora Oświaty szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które odbyło się 29 sierpnia 1992 roku, została określona misja szkoły, która brzmiała:

„Wszyscy pragniemy mieć dobrą szkołę, która uczy jak należy pracować dla Ojczyzny, jak mądrze i dobrze żyć”

W kolejnych latach szkoła przechodziła wiele przeobrażeń związanych m.in. ze zmianami organu prowadzącego czy też modyfikacją kierunków kształcenia. Nowe kierunki kształcenia powstawały wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i przeobrażeniami politycznymi w naszym kraju. Wolny rynek pokazał, że brakuje księgowych, pracowników ochrony, czy też zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, wykształconych młodych rolników. Do dzisiaj w murach naszej placówki kształcą się ratownicy medyczni, rolnicy i weterynarze.

Kiedy w 1999 roku wprowadzono 100% dotację dla szkół niepublicznych ,zrezygnowano z poboru czesnego. Od tego roku szkoła stała się bezpłatną szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Trwa to po dzień dzisiejszy.

Rok 2007 był najważniejszym rokiem w historii naszej szkoły. Odbyło się nadanie sztandaru i imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Również w roku 2007 podpisano umowę o współpracy z Wielkopolskim Komendantem Policji, która to przynosi wiele pozytywnych działań dla liceum mundurowego. Aby uatrakcyjnić zajęcia dla młodzieży mundurowej podpisano kolejną umowę o współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Aktywnych Rezerwistów. Umowa ta pozwala uczniom brać udział w szkoleniach i konkursach sportowo-obronnych organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej w kraju jak i poza jego granicami.

Szkoła dysponuje czternastoma klasopracowniami wyposażonymi w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne) i audiowizualny. Posiada doskonałą bazę sportową z siłownią wewnętrzną i zewnętrzną, sali do sportów walki, salki gimnastycznej. Dzięki budowie nowego internatu wzbogaciliśmy się o piękną aulę, która po zasunięciu ścian dźwiękochłonnych służy jako klasopracownia.

Aby dobrze przygotować ucznia technikum do egzaminu zewnętrznego powstały pracownie do kształcenia praktycznego dla technikum weterynarii, technikum usług fryzjerskich i technikum hodowcy koni. Pracownia informatyczna wyposażona jest w najnowszej generacji komputery oraz sprzęt multimedialny.

Od 2010 roku w szkole funkcjonuje e-dzienniczek, który umożliwia rodzicom i uczniom śledzenie postępów w nauce i frekwencji na bieżąco. Zarówno w szkole jak i w internatach jest dostępny bezprzewodowy Internet.

Ostatnie sześć lat to przede wszystkim rozwój bazy dydaktycznej i sportowej szkoły. Powstały dwa nowe internaty. Każdy z nich wyposażony jest w dwu- i trzyosobowe pokoje z łazienkami. W każdym pokoju znajduje się lodówka. Do dyspozycji uczniów pozostają nowocześnie wyposażone kuchnie.

Szkoła dzisiaj nie tylko wygląda inaczej niż w roku 1992, ale także inaczej kształci. Ostatnie lata pokazały, że uczeń przybywający do naszej szkoły to coraz częściej pasjonat – nie ważne czy to pasjonat sportu, miłośnik zwierząt, wielbiciel koni, czy wolontariusz, ale tu właśnie w murach naszej placówki może się spełnić. Myślenie o nauczaniu musiało się więc zmienić. Nauczyciele zatem nie tylko realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, czy zawodowego, ale także wspierają działania uczniów i rozbudzają zainteresowania. Z tego względu szkoła może pochwalić się szerokim wachlarzem różnych przedsięwzięć, inicjatyw i imprez, które często na stałe wpisały się nie tylko w kalendarz lokalnych działań, ale także tych o charakterze i zasięgu ogólnopolskim. Wystarczy zajrzeć do naszej galerii, czy przejrzeć kroniki szkolne!

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wspomaga wszechstronny rozwój naszego ucznia. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, począwszy od zajęć artystycznych, poprzez krwiodawstwo, wolontariat, zajęcia sportowe i sportowo-obronne po zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania i korygujące niepowodzenia ucznia.

Od momentu powstania naszej placówki minęło sporo lat i podlegaliśmy jako miejsce kształcenia swego rodzaju ewolucji. Obecnie jesteśmy nowoczesną, podążającą z duchem czasu szkołą z internatem, a młoda kadra nauczycielska, pełna pomysłów i energii to dodatkowy atut naszej szkoły.

Nasze motto brzmi:

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. U nas poczujesz się jak w domu !"

Zapraszamy!