KRZYSZTOF STRÓŻYŃSKI


O mnie:
Absolwent WSB w Pile na kierunku Administracja Bezpieczeństwa Publicznego oraz WSUS w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Emerytowany oficer Policji. Opiekun klas o profilu mundurowym Edukacji Lubasz uczący musztry, strzelectwa, edukacji policyjnej i wojskowej oraz edukacji patriotyczno-wojskowej, opiekun w internacie.
Prywatnie mąż, tata dwóch córek. Pasjonuje mnie strzelectwo i gra w paintball, survival i gry terenowe.