KRYSTYNA KRYSZTOPOLSKA-PŁÓCINICZAK


Jestem osobą, który dysponuje doświadczeniem, wiedzą, dojrzałością, stawiam sobie wyzwania, zadaje trudne pytania, pomaga wydobyć potencjał z każdego, wytyczam cele i motywuje do ich osiągnięcia, przyczyniając się w ten sposób do zmiany czyli rozwoju młodszego partnera. Staram się na jakimś odcinku życia kroczyć razem z uczniem w obrębie obszaru jego rozwoju i wspiera go, motywuje. Potrafię pobudzać pracę ucznia tak, by ten rozwijał swoje skrzydła i umiejętności, żeby żył i działał w oparciu o swoje mocne strony i talenty, oraz żeby stawał się coraz bardziej odpowiedzialnym, samodzielnym, dojrzałym i wartościowym człowiekiem.