DAMIAN ŁUCZAK


Jestem absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Doświadczenie pedagoga w praktyce i teorii zdobywałem ucząc 10 lat ratowników medycznych. Przez 20 lat byłem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej z czego przez 12 lat brałem czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Obecnie jestem opiekunem profilu pożarniczego w liceum ogólnokształcącym oraz prowadzę zajęcia z BHP w technikum logistycznym i weterynarii. Moje zainteresowania to podróże, udało mi się odwiedzić takie kraje jak: Grecja, Hiszpania, Włochy, Francja, Czarnogóra i ostatnio Chorwację. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.