Aktualności

Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-wojskowym

W roku szkolnym 2007/2008 „EDUKACJA” Lubasz uruchomiła profil policyjno – wojskowy w liceum ogólnokształcącym, dziennym dla młodzieży, na podbudowie gimnazjum.

Założeniem profilu jest przygotowanie młodzieży do zdania egzaminów wstępnych do podjęcia służby wojskowej i policyjnej.

            Realizacja odbywa się przez program autorski szkoły z zakresu:

 

 • Taktyki
 • Podstaw pedagogiki
 • Podstaw socjologii
 • Podstaw psychologii
 • Podstaw kryminologii
 • Podstaw prawa administracyjnego
 • Podstaw prawa cywilnego
 • Podstaw prawa karnego procesowego
 • Podstaw prawa karnego materialnego
 • Zajęć realizowanych we współpracy z Policją i wojskiem
 • Ratownictwo paramedyczne

 

Nauka jest podzielona na trzy lata.

Wymagania wobec uczniów są nieznacznie większe, aniżeli przy standardowym programie nauczania z uwagi na konieczność opanowania przez uczniów poszerzonego programu profilowanego.

Dotyczy to przedmiotów takich jak:
 

 

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Matematyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • Biologia

 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę nauczycielską.

Szkoła korzysta również z kadry zawodowej zewnętrznej, do przedmiotów profilowanych.

Uczniowie tego profilu uczęszczają do szkoły w mundurach .

Dla tego profilu specjalnie uruchomione zostały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z judo, samoobrony i ASG.

Test sprawnościowy

Copyright © 2010