Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-wojskowym

PROGRAM NAUCZANIA

 

Program policyjno - wojskowy stanowi dodatkowy element w zakresie kształcenia ogólnego
w liceum ogólnokształcącym. Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o autorski program nauczania. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, program nauczania zawiera:

 

Wiedzę o służbach mundurowych ( Policja, wojsko, ABW, BOR, SW, CBA, SG)

 • zasady naboru,

 • testy sprawnościowe,

 • służba w Policji,

 • służba w wojsku,

 • musztra,

 • spotkania z funkcjonariuszami i żołnierzami,

Wstęp do prawoznawstwa

 • prawo karne i wykroczeń,

 • prawo administracyjne,

 • prawo cywilne,

Terenoznawstwo,

Szkolenie strzeleckie,

Techniki samoobrony,

Ratownictwo paramedyczne.

 

Profil policyjno-wojskowy ma na celu skuteczne przygotowanie kadetów do postępowania rekrutacyjnego w ramach naboru do wojska, Policji i innych służb mundurowych. W ramach zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki zawodowej służb mundurowych. Kadeci biorą udział w turniejach, zawodach organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów (wizyty w CSWL Poznań, bazy lotnictwa transportowego i taktycznego), szkoleniach organizowanych przez KWP w Poznaniu, sprawdzianach kompetencyjnych „Czarny Beret”, „Gwiazda wolności” oraz innych organizowanych w kraju dla klas o profilu mundurowym.

 

NAUKA I MUNDUR

 

Nauka w Liceum o profilu policyjno-wojskowym trwa 3 lata. Zajęcia profilu policyjno-wojskowego przygotowują do dalszego kształcenia w uczelniach resortowych, bądź do podjęcia służby w Policji, wojsku, czy też innej służbie mundurowej. Szkoła zapewnia zajęcia z psychologiem przygotowujące do testów psychologicznych i rozmowy kwalifikacyjnej. Ukończenie szkoły gwarantuje dodatkowe punkty w trakcie naboru do Policji!

Klasy profilu policyjno-wojskowego są klasami mundurowymi – wszyscy zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do wykupienia obowiązujących w szkole sortów mundurowych, które są obowiązkowym strojem w czasie zajęć lekcyjnych (mundur noszony jest 4 razy w tygodniu oraz podczas uroczystości szkolnych i świąt państwowych). Kadeci zakwaterowani w Kampusie biorą udział w rozruchu porannym oraz dodatkowych zajęciach z musztry policyjnej i wojskowej. Wszyscy kadeci mają możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach – sekcje sportowe, siłownia, zajęcia strzelecki, i wiele innych.

Profil policyjno-wojskowy to gwarancja ciekawego zawodu, stabilnego zatrudnieni i możliwości realizowania swoich pasji. Jeżeli jesteś wysportowany, ambitny, umiesz dostosować się do zasad i reguł obowiązujących w służbach mundurowych, pragniesz pogłębić swoją wiedzę – czekamy na Ciebie w Edukacji Lubasz!!!

 

REKRUTACJA

Rekrutacja przebiega tak samo jak do innych klas liceów ogólnokształcących. Dla kandydatów do klas o profilu policyjno-wojskowym organizowany jest pod koniec sierpnia kilkudniowy obóz integracyjny pozwalający zapoznać się z regulaminem i zasadami obowiązującymi w szkole, oraz podstawami musztry. Ponad to, od kandydatów do profilu policyjno-wojskowego wymagane jest:

 1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do nauki w klasie o profilu policyjno-wojskowym (lekarz pierwszego kontaktu).

 2. Oświadczenie rodziców o zgodzie na wyjazdy dziecka na obozy kondycyjne, marsze, zawody, w trakcie 3-letniego cyklu nauki.

 3. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego – egzamin polega na zaliczeniu policyjnego testu sprawności.

 

Szkoła objęta jest patronatem

 

WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

WIELKOPOLSKIEGO STOWAŻYSZENIA AKTYWNYCH REZERWISTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU

 

Copyright © 2010