ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA / BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła daje wykształcenie ogólne oraz kwalifikacje w zawodzie. Po szkole istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej.

Nauka trwa 3 lata

Ty wybierasz zawód, my organizujemy naukę.

Podczas nauki uczeń przystępuje do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, w zależności od zawodu są to jedna , dwie lub trzy kwalifikacje.